برای بدست آوردن یک موقعیت شغلی، داشتن یک رزومه خوب ضروری است. ولی برای یک توسعه دهنده ی نرم افزار چالش برانگیزترین بخش در مسیر کسب موقعیت شغلی جدید، نوشتن رزومه است. برای انتخاب شدن، شما به یک رزومه ی جامع نیاز دارید که دستاوردها و موفقیت های شما را به خوبی نشان دهد. برنامه نویس ها (Programmers)…

ادامه مطلب